Đang xem

Thủ thuật phân tích dữ liệu trong SEO 4

Thủ thuật phân tích dữ liệu trong SEO

Làm sao để nắm được các dữ liệu mới giúp theo dõi yếu tố nào tác động trực tiếp đến thứ hạng, cũng như các dấu hiệu xếp hạng tích cực hoặc tiêu cực? Các số liệu này sẽ càng phát huy giá…

Sáng tạo ý tưởng quảng cáo dễ hay khó? 6

Sáng tạo ý tưởng quảng cáo dễ hay khó?

Giới đạo diễn sáng tạo ý tưởng quảng cáo cho biết, để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, họ phải xây dựng rất nhiều ý tưởng. Sau đó, khách hàng sẽ chọn ý tưởng nào mà họ ưng ý…

Xây dựng niềm tin khách hàng bằng cách nào? 7

Xây dựng niềm tin khách hàng bằng cách nào?

Rất nhiều thứ có thể khiến bạn thất bại trong kinh doanh như: không chuyển hàng đúng hẹn; không biết thuyết minh về sản phẩm một cách có hiệu quả với khách hàng… Là một người kinh doanh không thể…

1 2